Η δήλωση της γέννησης του παιδιού σας είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της γέννησης στο Ληξιαρχείο όπου ανήκει η Μαιευτική Κλινική. Για το Ιασώ Θεσσαλίας δηλώνεται η γέννηση στο Ληξιαρχείο Νίκαιας, ενώ για τις κλινικές ¨Ιπποκράτης¨ και ¨Υγεία¨ δηλώνεται η γέννηση στο Ληξιαρχείο του Δήμου Λάρισας.

Η δήλωση γεννήσεως συμπληρώνεται στην Κλινική υποχρεωτικά με την παρουσία ενός εκ των δύο γονέων. Η παραλαβή της δήλωσης γέννησης γίνεται καθημερινά από τις κλινικές.

δήλωση γέννησης

Τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν για την δήλωση γέννησης τέκνου στο ληξιαρχεiο εiναι:

  • Πιστοποιητικό γέννησης του νεογνού (θα το προμηθευτείτε από το μαιευτήριο μετά τον τοκετό.)
  • Τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων, ή διαβατήριο αν είστε αλλοδαποί. Αν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς τότε χρειάζεται η άδεια παραμονής – VISA του ατόμου που κάνει τη δήλωση
  • Η ληξιαρχική πράξη γάμου. Σε περίπτωση εξώγαμου τέκνου πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου έχετε ανοίξει Οικογενειακή Μερίδα το οποίο να έχει εκδοθεί το προηγούμενο εξάμηνο
  • Αριθμοί ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο γονέων
  • Πράξη προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνου(ισχύει για τους γάμους μετά το 1985)

Προσοχή: Πρέπει να προσκομίσετε τα πρωτότυπα έγγραφα.

Τη δήλωση γεννήσεως και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να τα παραδώσετε εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα γέννησης του παιδιού σας στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, ώστε να εκδοθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως. Μετά το πέρας των 10 ημερών σας επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση τέκνου.