Η εκπυρήνιση ινομυωμάτων είναι μία επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται τα ινομυώματα από τη μήτρα,μεταυτόχρονη διατήρηση της μήτρας. Για μία τέτοια επέμβαση πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή των ασθενών και συνιστάται μόνο αν τα ινομυώματα είναι συμπτωματικά (αν δηλαδή προκαλούν κάποια προβλήματα στη γυναίκα) και αν η θέση τους είναι τέτοια, ώστε μετά την αφαίρεση τους να μένει στο τέλος μία λειτουργική μήτρα. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που προκαλούνται από τα ινομυώματα είναι οι μηνορραγίες και οι μητρορραγίες, ενώ αρκετά συχνά αναφέρεται και κοιλιακό άλγος είτε κατά τη σεξουαλική επαφή, κατά την έμμηνο ρύση ή και από πίεση σε άλλα όργανα της κοιλιάς.

Η επέμβαση πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή σε ότι αφορά κυρίως τη διόρθωση του σχήματός της μήτρας, καθώς και τη διατήρηση και βελτίωση (όταν τα ινομυώματα δημιουργούν σχετικά προβλήματα) της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας. Η αφαίρεση των ινομυωμάτων μπορεί να γίνει με υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση, ή με λαπαροτομία (χειρουργείο ανοικτής κοιλίας – κυρίως όταν το μέγεθος, ο αριθμός και η θέση των ινομυωμάτων δεν επιτρέπουν άλλη προσέγγιση).

Εκπυρήνιση-ινομυωμάτων

Στη λαπαροσκοπική προσέγγιση και στη λαπαροτομία, διενεργείται αρχικά τομή στον ορογόνο της μήτρας και στην συνέχεια στο μυομήτριο κοντά και λίγο πάνω από το ινομύωμα, ανευρίσκεται η κάψα του και παρασκευάζεται ενώ ταυτόχρονα απολινώνονται ή καυτηριάζονται τα τριχοφόρα αγγεία του. Η κοιλότητα συγκλείνεται με ράμματα και στην συνέχεια συγκλείνεται επίσης με ράμματα και ο ορογόνος της μήτρας. Κατά την υστεροσκοπική αφαίρεση, χρησιμοποιείται ειδικό εργαλείο, το λεγόμενο ρεζεκτοσκόπιο, με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα με διπολικό ρεύμα να τεμαχίσουμε το ινομύωμα, να το αφαιρέσουμε και να καυτηριάσουμε τα αγγεία στη βάση του.

Εκπυρήνιση-ινομυωμάτων

Ο χρόνος ανάρρωσης είναι ιδιαίτερα μικρός στις ενδοσκοπικές μεθόδους (υστεροσκόπηση και λαπαροσκόπηση), γεγονός που αποτελεί και ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών, και μεγαλύτερος στην περίπτωση που χρειαστεί η λαπαροτομία. Ο χρόνος που θα χρειαστεί η ασθενής να περιμένει μέχρι να προσπαθήσει να μείνει έγκυος δεν εξαρτάται από τηχειρουργική τεχνική. Ο σημαντικότερος παράγοντας που θα κρίνει πόσο σύντομα θα είναι ασφαλές να ξεκινήσει η ασθενής αυτή την προσπάθεια μετά από εκπυρήνιση ινομυωμάτων είναι η διάνοιξη της ενδομήτριας κοιλότητας και του τοιχώματος της μήτρας σε βάθος. Ο χειρουργός είναι αυτός που μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια την πορεία του χειρουργείου και να σας καθοδηγήσει σωστά για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Ο χρόνος που θα χρειαστεί να περιμένετε για να προσπαθήσετε για μια εγκυμοσύνη μπορεί να είναι από έξι μήνες μέχρι και δύο χρόνια και πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν στο σχεδιασμό και προγραμματισμό ενός τέτοιου χειρουργείου.

Εκπυρήνιση-ινομυωμάτων

Ο γυναικολόγος σας πρέπει να σας ενημερώσει και να σας εξηγήσει αναλυτικά τις δυνατότητες και τα πιθανά αποτελέσματα τόσο του χειρουργείου, όσο και όλων των εναλλακτικών που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σας. Τέλος θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι σκοπός του χειρουργείου αυτού είναι η διατήρηση της μήτρας και θα πρέπει να διατηρείται το όργανο με τη φυσιολογική του λειτουργία. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να αναζητούνται εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.