Ο υπέρηχος του ιατρείου μας είναι ο νέος κορυφαίος υπερηχοτομογράφος Affiniti 50, που σχεδιάσθηκε από την Philips για να καλύπτει υψηλές κλινικές απαιτήσεις στον ελάχιστο χρόνο.

Διαθέτει:

Μία νέα επαναστατική προσέγγιση στην υπερηχοτομογραφική απεικόνιση, με την νέα αρχιτεκτονική που διαθέτει το σύστημα επεξεργάζεται ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο πολλαπλές ροές δεδομένων για την δημιουργία δισδιάστατων απεικονίσεων εξαιρετικής ευκρίνειας.

Το πανίσχυρο περιβάλλον πολλαπλών επεξεργαστών που επιτυγχάνει έως και 350 δισεκατομμύρια λειτουργίες το δευτερόλεπτο, εξασφαλίζοντας ακαριαία εναλλαγή μεταξύ μεθόδων απεικόνισης και υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες και ποσοτικοποιήσεις δεδομένων.

Ο υπέρηχος Philips Affiniti του ιατρείου μας, διαθέτει κολπική, κοιλιακή και κεφαλή μαστού, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε διακολπικό, διακοιλιακό, αλλά και υπέρηχο μαστών.