Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη της Χειρουργικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα και αποτελούν, μαζί με την υστεροσκόπηση, την ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική. Χρησιμοποιείται πλέον για όλο το φάσμα κοιλιακών γυναικολογικών επεμβάσεων.

Στη λαπαροσκόπηση, όλη η επέμβαση πραγματοποιείται διά μέσου μικρών τομών (5 με 10 χιλιοστών), αφού πρώτα η κοιλιακή χώρα έχει διογκωθεί με αέριο CO2, για τη διευκόλυνση των χειρουργικών χειρισμών. Η τεχνική αυτή βασίζεται πάνω στις αρχές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (MinimallyInvasiveSurgery). Η τηλεσκοπική κάμερα με ψυχρό φωτισμό οπτικών ινών, όπως και τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία περνούν μέσα στην κοιλιακή χώρα από τις μικρές τομές, και αποτελούν ουσιαστικά προέκταση των χεριών του χειρουργού, επιτρέποντάς του να τα χρησιμοποιεί έξω από το σώμα και να πραγματοποιεί κινήσεις και χειρισμούς στο εσωτερικό της κοιλιακής χώρας. Η όλη επέμβαση προβάλλεται σε οθόνες τηλεόρασης και καταγράφεται ψηφιακά.

λαπαροσκόπηση

Παρουσιάζει το πλεονέκτημα του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος και αποκατάστασης μετεγχειρητικά, ενώ, επίσης, χαρακτηρίζεται από μικρότερο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη ανάρρωση. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι οι μεγάλες μεγεθύνσεις που επιτυγχάνονται, έτσι ώστε ο χειρουργός να είναι πολύ ακριβής σε ό,τι κάνει και κατά συνέπεια πολύ λιγότερο τραυματικός από ένα ανοικτό χειρουργείο. Στην πραγματικότητα, η λαπαροσκόπηση είναι μια μέθοδος με αρχές μικροχειρουργικής μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται μικρές και μεγάλες επεμβάσεις. Στη γυναικολογία, συγκεκριμένα, η λαπαροσκόπηση βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην προσπέλαση της πυέλου μέσω της κοιλιακής χώρας και διακρίνεται σε διαγνωστική και επεμβατική λαπαροσκόπηση.

λαπαροσκόπηση

Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση διερευνήσεως των αιτίων υπογονιμότητας και πυελικού άλγους, αλλά και στη διάγνωση ποικίλων καταστάσεων (έκτοπης κύησης, ενδομητρίωσης, συγγενών ανωμαλιών). Σε περίπτωση επιθυμίας ελέγχου και του εσωτερικού της μήτρας, η λαπαροσκόπηση μπορεί να συνδυαστεί με την υστεροσκόπηση.

Η επεμβατική λαπαροσκόπηση εφαρμόζεται σε όλες θεωρητικά τις καλοήθεις παθήσεις :

  • Αφαίρεση των καλοηθών κυστών της ωοθήκης
  • Λύση των όποιων συμφύσεων (συμφυσιόλυση)
  • Ολική και υφολική υστερεκτομή
  • Αφαίρεση της εξωμήτριας κύησης
  • Χειρουργική αντιμετώπιση ενδομητρίωσης
  • Αφαίρεση ινομυωμάτων της μήτρας
  • Ούρο-γυναικολογία και χαλάρωση πυελικού εδάφους

Τα τελευταία χρόνια η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και στην γυναικολογική ογκολογία κυρίως σε περιπτώσεις καρκίνου του ενδομητρίου.

Γενικά, η λαπαροσκοπική τεχνική εδώ και δεκαετίες κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος ως διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση για μεγάλη πληθώρα γυναικολογικών παθήσεων και αποτελεί πια ρουτίνα για τη συνήθη κλινική πράξη. Αν και χρειάζεται ιδιαίτερη πείρα από τη μεριά του χειρουργού, η ήπια επεμβατικότητα που τη χαρακτηρίζει καθώς και η γρήγορη ανάρρωση την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για γιατρούς και ασθενείς.

Μετά από πολυετή πείρα και πολυάριθμες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε μεγάλα λαπαροσκοπικά κέντρα της Γερμανίας, διενεργούμε όλες τις γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις λαπαροσκοπικά. Με γνώμοναβέβαια το όφελος της ασθενούς και όχι την επίδειξη χειρουργικής δεξιότητας, η επιλογή της μεθόδου εξατομικεύεται και συζητείται εκτεταμένα προεγεχιρητικά με την ασθενή και τους οικείους της.