Στην πρώτη επίσκεψη λαμβάνουμε λεπτομερές ιατρικό ιστορικό από την μητέρα καθώς και οικογενειακό ιστορικό και από τους δύο γονείς για κληρονομικά νοσήματα. Γίνεται η επιβεβαίωση της κύησης υπερηχογραφικά, ακολουθεί κλινική εξέταση. Κατά τη λήψη του μαιευτικού-γυναικολογικού σαςιστορικού, ο γιατρός λαμβάνει γνώση για τον αριθμό προηγούμενων κυήσεων, προηγούμενων αυτόματων αποβολών, καθώς και το είδος του προηγούμενου τοκετού. Επίσης, πληροφορίες για προηγούμενες γυναικολογικές επεμβάσεις (π.χ. ινομυωματεκτομή) είναι καθοριστικές για την επιλογή της μεθόδου του τοκετού.

Στο τέλος της πρώτης σας επίσκεψης θα σας ζητηθεί να υποβληθείτε σε μια σειρά από εργαστηριακές εξετάσεις, όπως γενική εξέταση αίματος και ούρων, έλεγχος για ομάδα αίματος και αντιγόνο Rhesus και των δύο γονέων, βιοχημικές εξετάσεις που περιλάμβανουν έλεγχο του ήπατος και των νεφρών, καθώς και εξέταση για ανεύρεση του στίγματος της μεσογειακής αναιμίας και στους δύο γονείς. Επίσης, γίνεται έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (έλεγχος για ηπατίτιδες, HIV, σύφιλη) και μικρόβια που μπορεί να μολύνουν το έμβρυο (π.χ. τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊός, λιστέρια). Στα πλαίσια του πρώτου αυτού ελέγχου είναι απαραίτητο και το τεστ ΠΑΠ.

Η επόμενη εξέταση γίνεται σε 10-15 ημέρες αναλόγως των ευρημάτων της πρώτης εξέτασης.

Το πλάνο παρακολούθησης σε κύηση χωρίς επιπλοκές περιλαμβάνει έλεγχο κάθε 3 εβδομάδες έως την 32η εβδομάδα , στην συνέχεια έλεγχος στην 34η και μετέπειτα κάθε εβδομάδα ως την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Εάν δεν ξεκινήσει τοκετός μέχρι τότε εξετάζουμε την έγκυο κάθε δύο μέρες μέχρι την 41η εβδομάδα οπότε και κάνουμε πρόκληση τοκετού.

Αιματολογικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα του εμβρύου, Doppler, υπερηχογραφική μέτρηση τραχήλου εκτελούνται σε διαφορετικές εβδομάδες ανάλογα με κάθε περίπτωση. Σε γενικές γραμμές το πλάνο παρακολούθησης περιλαμβάνει:

Αιματολογικές εξετάσεις κατά την 6η -12η, 28η, 36η εβδομάδα.

Καλλιέργειες κολπικού υγρού την 6η και 36η εβδομάδα της κύησης

Υπερηχογράφημα σε κάθε επίσκεψη

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, βάρους, pHκόλπου και εξέταση ούρων με διαγνωστική ταινία από το τέλος του πρώτου τριμήνου, σε κάθε επίσκεψη.

Doppler από την 28η εβδομάδα και σε κάθε επίσκεψη που ακολουθεί

Βιοφυσικό προφίλ από την 34η εβδομάδα μέχρι το τέλος της κύησης.

Καρδιοτοκογράφημα (non stresstest) από την 34η εβδομάδα και σε κάθε επίσκεψη μέχρι το τέλος της κύησης.

Όλες οι εξετάσεις πλην των μικροβιολογικών και των εξετάσεων του προγεννητικού ελέγχου εκτελούνται στο ιατρείο μας.

5η-10η εβδομάδα

Το υπερηχογράφημα γίνεται διακολπικά γιατί είναι απαραίτητο να διαπιστωθούν:

1) η θέση του σάκου της κύησης.

2) η ύπαρξη καρδιακής λειτουργίας.

3) ο αριθμός των εμβρύων.

4) σε πολύδυμες κυήσεις η χοριονικότητα.

Αν δεν εντοπίζεται υπερηχογραφικά ο σάκος κύησης πρέπει να γίνει εργαστηριακός προσδιορισμός της β – χοριακήςγοναδοτροπίνης, επανάληψη της σε 48 ώρες και επανέλεγχος.

11η- 14η εβδομάδα

 • Σε αυτές τις βδομάδες προτείνονται η εξέταση της αυχενικής διαφάνειας και PAPP-A για τον προσδιορισμό του κινδύνου για ύπαρξη χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι ο προσδιορισμός του κινδύνου που υπάρχει σε κάθε κύηση σε συνάρτηση με την ηλικία της μητέρας, για την παρουσία στο έμβρυο διαφόρων χρωμοσωμικών ανωμαλιών, συχνότερη από τις οποίες είναι το σύνδρομο Down.

  Κάθε γυναίκα έχει την πιθανότητα να αποκτήσει ένα παιδί με χρωμοσωμική ανωμαλία. Η πιθανότητα αυτή, για τις συνήθεις χρωμοσωμικές ανωμαλίες, εξαρτάται από την ηλικία της μέλλουσας μητέρας και αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία της.

  Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, το ιστορικό και τις αντιλήψεις του ζευγαριού, στο διάστημα αυτό μπορεί η έγκυος να υποβληθεί σε βιοψία τροφοβλάστης (χοριακών λαχνών), για τον έλεγχο του γενετικού υλικού του εμβρύου, όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή ιστορικό γενετικά κληρονομούμενων παθήσεων.

 • Μέτρηση του μήκους του τραχήλου σε γυναίκες με ιστορικό πρόωρου τοκετού ή επεμβάσεων στον τράχηλο (π.χ. κωνοειδής εκτομή).

16η – 20η εβδομάδα κύησης

Διακοιλιακό υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης εμβρύου.

Μετά τις 16 εβδομάδες μπορεί η έγκυος να υποβληθεί σε αμνιοπαρακέντηση, για τον έλεγχο του γενετικού υλικού του εμβρύου, όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή ιστορικό γενετικά κληρονομούμενων παθήσεων.

20η – 24η εβδομάδα κύησης

Υπερηχογράφημα β' επιπέδου για τον έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου

 • Μέτρηση του μήκους του τραχήλου σε γυναίκες με ιστορικό πρόωρου τοκετού
 • Επανάληψη ορολογικού ελέγχου και της έμμεσης Coombs σε Rhesus αρνητικές εγκύους

24η – 28η εβδομάδα κύησης

 • Καμπύλη γλυκόζης 75 ή 100 γραμμαρίων (δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη)
 • Εργαστηριακός έλεγχος
 • Υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου
 • Σε Rhesus αρνητικές εγκύους, χορήγηση ανοσοπροφύλαξης εφόσον είναι αρνητική η έμμεση Coombs

32η – 34η εβδομάδα κύησης

 • Doppler
 • Εργαστηριακός έλεγχος (Γενική ούρων, Γενική αίματος)
 • Μετά τις 32 εβδομάδες τακτική καταγραφή του βάρους και της αρτηριακής πίεσης

36η – 40η εβδομάδα κύησης

 • Εργαστηριακός έλεγχος (Γενική ούρων, Γενική αίματος)
 • Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος για στρεπτόκοκκο την 36η εβδομάδα κύησης
 • Υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου
 • Καρδιοτοκογράφημα
 • Βιοφυσικό προφίλ του μωρού και Doppler της ομφαλικής αρτηρίας, της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας του μωρού και Doppler των μητριαίων αρτηριών της μητέρας
 • Γυναικολογική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης και του μήκους του τραχήλου.

41η εβδομάδα κύησης

Παρακολούθηση ανά 2 μέρες με καρδιοτοκογράφημα και βιοφυσικό προφίλ και συζήτηση για πρόκληση τοκετού.

Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και αποτελούν ένα γενικό πλάνο παρακολούθησης μιας ανεπίπλεκτης εγκυμοσύνης.

Η συχνότητα της παρακολούθησης της εγκύου, το είδος και η συχνότητα εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων ενδέχεται να τροποποιηθούν, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τον εργαστηριακό έλεγχο, τα υπερηχογραφικά και καρδιοτοκογραφικά ευρήματα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.