υπερηχογράφημα κύησης

Στο πρώτο τρίμηνο της κύησης εφαρμόζεται το διακολπικό υπερηχογράφημα για τον λεπτομερέστερο ελέγχο της μήτρας και για την αναγνώριση εγκυμοσύνης. Μετά την 6η εβδομάδα μπορεί να αναγνωριστεί ο σάκος κύησης, να μετρηθεί το έμβρυο και να ακούσουμε (με την βοήθεια του Doppler) την καρδιά του. Επίσης, αναγνωρίζεται η πολύδυμη κύηση και η τυχόν αποκόλληση πλακούντα.

Mε το διακολπικό υπέρηχο γίνεται η αξιολόγηση μήκους τραχήλου-ανεπάρκειας τραχήλου και εκτίμηση του κινδύνου για πρόωρο τοκετό.

Αξιολόγηση παθολογικής θέσης πλακούντα (επιπωματικός)

Υπερηχογράφημα ανάπτυξης εμβρύου (από 6η - 40η εβδομάδα)

Έγχρωμο Doppler ομφαλικής αρτηρίας, μητριαίων αρτηριών και εγκεφαλικών αρτηριών.

4D - Yπερηχογράφημα εμβρύου

υπερηχογράφημα κύησης