Είναι μία από τις επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν για την αντιμετώπιση των μέτριων και σοβαρών δυσπλασιών του τραχήλου της μήτρας (CIN II – CIN III). Σήμερα, αποτελεί ίσως την πιο δημοφιλή επέμβαση για αυτές τις παθήσεις.

Σε αυτή την επέμβαση, η ζώνη μετάπλασης αφαιρείται με τη βοήθεια αγκύλης (loop), μέσα από την οποία περνά υψίσυχνο εναλλασσόμενο ρεύμα. Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι είναι η χρήση laser (είτε για εκτομή, είτε για εξάχνωση), η κωνοειδής εκτομή με νυστέρι, και η κρυοπηξία.

loop-τραχηλου

Είναι επέμβαση για την οποία η ασθενής δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί και μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην καθημερινή της δραστηριότητα. Δεν είναι απαραίτητη κάποια μετεγχειρητική αγωγή ή επιπωματισμός του κόλπου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται προληπτική αντιβίωση.

Δίνονται οδηγίες στην ασθενή προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα των πιθανών επιπλοκών. Συνιστάται αποφυγή σεξουαλικών επαφών για ένα μήνα και αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Οροαιματηρή κολπική έκκριση μέσα στο πρώτο μετεγχειρητικό εικοσαήμερο παρατηρείται συχνά. Όμως, σε κάθε περίπτωση αιμορραγίας ή εμφάνισης δύσοσμων υγρών, η ασθενής πρέπει να ενημερώνει αμέσως το γιατρό της.